× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Ζητούν δίκαιη ανακατανομή των αιθουσών

Το αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης από τον Δήμο Μυτιλήνης σε σχέση με τη συστέγαση με το 5ο Γυμνάσιο

Γράφει η ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ Δημοσίευση 7/8/2020

Ζητούν δίκαιη ανακατανομή των αιθουσών

Σχετικά με το θέμα της συστέγασης του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και ως προς την διαχείριση της υφιστάμενης υποδομής από το 1999 έως και σήμερα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης ζητά τη δίκαιη ανακατανομή των αιθουσών προς τον Δήμο Μυτιλήνης.

Εξιστορώντας τα όσα συνέβησαν από τη δημιουργία του Μουσικού Σχολείου στη Μυτιλήνη το 1994, ο Σύλλογος Γονέων εξηγεί ότι είναι το τέταρτο παλαιότερο Μουσικό σχολείο της Ελλάδας: «Πρόκειται για Γυμνάσιο και Λύκειο το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του που έχει και υπερτοπικό χαρακτήρα, δηλαδή δημιουργήθηκε από την πολιτεία για να εξυπηρετήσει μαθητές από όλο το νομό Λέσβου, δηλαδή από Λέσβο, Λήμνο και Άη Στράτη». Τον Οκτώβριο του 1999 μεταφέρθηκε και συστεγάστηκε στο νεόδμητο σχολικό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας μαζί με το 5ο γυμνάσιο, μέσω αντιδράσεων, αλλά κυρίως πολλών πιέσεων, προσθέτει ο Σύλλογος.

Συστέγαση από το 1999

Το σχολικό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας, με τις δυο διακριτές πτέρυγες, σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια οικοδομής, ορίζεται ως 12/θέσιο Γυμνάσιο και Λύκειο. Παρόλα αυτά λοιπόν, την περίοδο εκείνη (1999), η πολιτεία, αποφάσισε τη συστέγαση του ΜΣΜ (επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για γυμνάσιο και λύκειο), με το 5ο Γυμνάσιο, ώστε, μεταξύ άλλων το τελευταίο να ακολουθήσει το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ. Το ΣΕΠΠΕ ήταν πιλοτικό πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους (Β κοινοτικό πλαίσιο στήριξης) όπου, μεταξύ άλλων προέβλεπε τη λειτουργία θεματικών αιθουσών/τάξεων, πχ αίθουσα μαθηματικών, αίθουσα φιλολογικών κοκ. Έτσι, οι μαθητές, δεν είχαν την αίθουσά τους αλλά το ατομικό τους ντουλαπάκι και μεταφέρονταν στην αντίστοιχη θεματική αίθουσα, ανάλογα με το μάθημα/ θέμα. Την εποχή λοιπόν εκείνη (1999), με έγγραφο του τέως Προϊσταμένου της Δνσης Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θεοφανέλλη, αποφασίστηκε η παραχώρηση 8 αιθουσών διδασκαλίας του νέου συγκροτήματος, στο ΜΣΜ. Η απόφαση ωστόσο, ποτέ δεν εκτελέστηκε αυτούσια, εις βάρος του ΜΣΜ.

Έκτοτε, έχει σημειωθεί καίρια αύξηση της ζήτησης για φοίτηση στο ΜΣΜ, με συνακόλουθη την αύξηση του αριθμού τμημάτων ανά τάξη. Στο υφιστάμενο συγκρότημα, το 5ο Γυμνάσιο καταλαμβάνει το 85% των αιθουσών διδασκαλίας ενώ το ΜΣΜ μόνο το 15%. Το ΜΣΜ προσπαθεί να καλύψει τις λοιπές λειτουργικές του ανάγκες σε αίθουσες, μέσω χρήσης προκατασκευασμένων λυόμενων οικίσκων που τοποθετήθηκαν με μέριμνα του Δήμου, βοηθητικών χώρων και λοιπών «πυροσβεστικών» ενεργειών. «Αποτέλεσμα αυτού είναι το Μουσικό  Γυμνάσιο και Λύκειο να συρρικνώνεται, αν δεν στραγγαλίζεται, σε ένα μικρό τμήμα του σχολικού συγκροτήματος της Χρυσομαλλούσας, προς όφελος ενός γενικού γυμνασίου» λένε οι γονείς.

Όμως, το προεδρικό διάταγμα 79/2017 (το οποίο εφαρμόζεται αναλογικώς και για τα σχολεία Δ/θμιας εκπαίδευσης), ξεκάθαρα προβλέπει για τα συστεγαζόμενα σχολεία ότι: «Προνομιακή λειτουργία κάποιου από τα συστεγαζόμενα σχολεία σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται. Τα συστεγαζόμενα σχολεία λειτουργούν με τις ίδιες συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρήσης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χώρων και παίρνονται τα μέτρα εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των σχολείων» ενώ επίσης τονίζεται ότι «επιπλέον λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, με τα οποία εξασφαλίζονται οι ίδιες συνθήκες διδασκαλίας στους μαθητές αλλά και οι ίδιες εργασιακές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς».

«Σε βάρος του Μουσικού»

Ωστόσο, αν και το πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ έχει λήξει από το 2000, το 5ο Γυμνάσιο εξακολουθεί να το εφαρμόζει εις βάρος της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου, με την ανοχή των αρμοδίων αρχών, επισημαίνει ο Σύλλογος. «Γιατί εις βάρος; Διότι, αφενός οι αρμόδιες αρχές όφειλαν να είχαν μεριμνήσει ώστε το 5ο Γυμνάσιο να λειτουργεί με πολύ λιγότερες αίθουσες σε σχέση με αυτές που καταλαμβάνει, αφετέρου δε, πολλές από αυτές τις αίθουσες μένουν αχρησιμοποίητες/κενές (κλειδωμένες) αρκετές ώρες την εβδομάδα, δίχως να παρέχεται η δυνατότητα στο ΜΣΜ να τις χρησιμοποιήσει. Οι ανάγκες ενός οποιουδήποτε Μουσικού Σχολείου, οδηγούν σε απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες και συνθετότερες από ένα οποιοδήποτε γενικό γυμνάσιο ή λύκειο λόγω:

         Διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματος (λήξη του σχολικού ωραρίου μετά τις 15:00),

         απαίτησης πολλών και ειδικών αιθουσών για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (ατομικά μαθήματα και μουσικά σύνολα), εκτός από τις συμβατικές αίθουσες και τα εργαστήρια για την διδασκαλία των γενικών μαθημάτων,

         απαίτησης αίθουσας σίτισης και λοιπών χώρων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΣΜ (όπως αίθουσες φύλαξης μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού).

Για τους παραπάνω λόγους, ως Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, αιτηθήκαμε προς τον Δήμο Μυτιλήνης την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2020-2021, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και για τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία.

 

Τα πλεονεκτήματα είναι πολύ σημαντικά:

         Μηδενικό κόστος μεταστέγασης – μεταφοράς σχολείου για τον Δήμο

         Δικαιότερη κατανομή αιθουσών για τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία - ανάπτυξη σε μια πτέρυγα το καθένα

         Μείωση ηχητικής όχλησης για το 5ο Γυμνάσιο

         Αύξηση αιθουσών για το Μουσικό Σχολείο

         Αποτελεσματικότερη διαχείριση του κτιριακού αποθέματος και λοιπών πόρων, άρα βελτιωμένες συνθήκες διδασκαλίας και καλύτερες προυποθέσεις για φύλαξη δημόσιας περιουσίας (μουσικά όργανα κλπ)

         Το 5ο γυμνάσιο αν και θα χάσει κάποιες αίθουσες, τις οποίες κρατάει ωστόσο καταχρηστικά,  θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς μείωση του μαθητικού του δυναμικού.

 

Όμως, δεδομένου ότι:

         θα εξακολουθήσει να υπάρχει συστέγαση, άρα και μια σχετική όχληση από τη λειτουργία δύο διαφορετικού τύπου σχολείων

         ο Δήμος Μυτιλήνης δεν ολοκλήρωσε, ως όφειλε, την διαδικασία αγοράς οικοπέδου για την ανέγερση σχολικού κτιρίου αποκλειστικά για το Μουσικό Σχολείο,

         ο προσφερόμενος χώρος σε τμήμα του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα είναι στο σύνολό του μικρότερος σε τετραγωνικά από τα ήδη χρησιμοποιούμενα από το ΜΣΜ στο συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας, και πέραν τούτου ακατάλληλος, όπως τεκμηριώνουμε τόσο στο υπόμνημά μας στο ΣτΕ, όσο και σε σχετικό Δελτίο Τύπου μας

ως Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, αιτηθήκαμε προς τον Δήμο Μυτιλήνης την μεταστέγαση του 5ου Γυμνασίου σε άλλο σχολικό συγκρότημα, προκειμένου σε αυτό της Χρυσομαλλούσας να παραμείνει και να λειτουργεί κατά αποκλειστικότητα το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης (Γυμνάσιο και Λύκειο). Στην αίτησή μας συμπεριλαμβάνουμε και την πρόταση το 5ο γυμνάσιο να μεταστεγαστεί στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας (700 μέτρα πιο ανατολικά) όπου ήδη βρίσκεται και το 5ο Λύκειο, η οποία όμως για να είναι εφικτή θα πρέπει οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης να φύγουν από το συγκρότημα της Ακαδημίας και να μετεγκατασταθούν αλλού. Σημειωτέον δε, η μετεγκατάσταση αυτής της υπηρεσίας πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει άμεσα διότι δεν  προβλέπεται η στέγασή της σε σχολικό κτίριο ούτε από την νομοθεσία, ούτε και από την άδεια οικοδομής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας, και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι αποτελεί κακή διαχείριση του σχολικού κτιριακού αποθέματος του Δήμου εις βάρος υφιστάμενων σχολείων.

Τα ανωτέρω δύο αιτήματα κατατέθηκαν πλήρως τεκμηριωμένα στον Δήμο Μυτιλήνης διότι σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 του Νόμου 3852/2010 η μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των όρων λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης μονάδας είναι αρμοδιότητα που έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

Ως σύλλογος γονέων, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει δια της Προέδρου μας μια πρώτη συνάντηση με τον Δ/ντη του 5ου Γυμνασίου σε εξαιρετικό κλίμα, αλλά και ως γονείς, που επιθυμούμε να λαμβάνουν τα παιδιά και των δύο συστεγαζόμενων σχολείων την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς την άρση κάθε μεροληπτικής στάσης, σκοπούμενης ή μη, αναμένοντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν τα νόμιμα και τα δίκαια».

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

724 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σε χώρες της ΕΕ

Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών χαιρετίζουν τη μετεγκατάσταση περισσότερων από 1.000 αιτούντων άσυλο
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις υπέρ του ΠΙΚΠΑ

Απευθύνουν έκκληση στον Νότη Μηταράκη για τη συνέχιση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μόνιμο καταυλισμό υπό την Ε.Ε. στη Λέσβο προανήγγειλε η Μέρκελ

Εύσημα στον Τούρκο πρόεδρο για το προσφυγικό από τη Γερμανίδα καγκελάριο, επίπληξη στην Αθήνα, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.
ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρέμβαση ουσίας από τον Σύλλογο Αμπελουργών Ανεμώτιας

Χρηματοδότησαν και φέτος την επισκευή του αγροτικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

111 αιτούντες άσυλο αναχωρούν το απόγευμα

Στη σημερινή μεταφορά συνδράμει η Ύπατη Αρμοστεία
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

«Αποδεικνύεται ο επαγγελματισμός, η ναυτοσύνη και ο ανθρωπισμός»

Η Ένωση των Λιμενικών συγχαίρει τους διασώστες των ναυαγών
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Στόχος κάτω από 8.000 στον Καρά Τεπέ

«Χάθηκαν» και επίσημα 2.000 από τη Μόρια. Τη Δευτέρα η επόμενη μετακίνηση 500 – 600 προσφύγων και ευάλωτων
ΑΤΖΕΝΤΑ

Δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών

Δήλωση συμμετοχής έως 25 Οκτωβρίου στο «Womentors»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προειδοποιητική «κατάληψη‑ αποχή» στο 5ο Γυμνάσιο

Οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων μετεγκατάσταση του Μουσικού, μικρότερα τμήματα
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στο μικροσκόπιο των Αρχών για την δράση των 4 ΜΚΟ στη Λέσβο

Εκτιμάται ότι περιέχει πολλά στοιχεία, γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στο να σπάσουν τους κωδικούς
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΙΝΑΛ: «Πού σιτίζονταν οι 2.000 εξαφανισμένοι;»

Ανακοίνωση του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με αφορμή της δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης
ΒΙΒΛΙΟ

Ταξίδι φιλαναγνωσίας!

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές και δράσεις για τα παιδιά