× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Γενναία ενίσχυση των επιχειρήσεων στα νησιά ζητούν τα Επιμελητήρια

Κοινή επιστολή στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 13/11/2020

Γενναία ενίσχυση των επιχειρήσεων στα νησιά ζητούν τα Επιμελητήρια

Κοινή επιστολή στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέστειλαν τα τρία Επιμελητήρια της Περιφέρειας, της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου  ζητώντας αφενός μεν τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19, στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», και αφετέρου την τροποποίηση και ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών, επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή  και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων», τη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» και τη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και digital Marketing», έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν όλες οι θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις και να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η χώρα το τελευταίο διάστημα δέχεται ένα ισχυρότατο πλήγμα λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID 19, τις αρνητικές επιπτώσεις της οποίας βιώνουμε όλοι. Η Ελληνική Οικονομία αλλά και η επιχειρηματικότητα καλούνται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν μια σκληρή οικονομική πραγματικότητα, παρά τα μέτρα που έχει λάβει η Ελληνική  Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, όπως η μείωση των μισθωμάτων, η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, η Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ, η επιδότηση των υφιστάμενων δανείων, οι παρατάσεις σε πληρωμές προς το δημόσιο, κ.α..

 Κύριε Υπουργέ,

Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λόγω του Μεταναστευτικού / Προσφυγικού ζητήματος, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Σε αυτό, έρχονται να προστεθούν οι επιπτώσεις από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε πρόσφατα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αλλά και οι δραματικές επιπτώσεις από τα δύο lockdowns, λόγω της πανδημίας του COVID – 19, καθιστώντας τις νησιωτικές επιχειρήσεις ανίκανες πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα το μέλλον τους να είναι εξαιρετικά αμφίβολο και για πολλές από αυτές μη βιώσιμο.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η ΕΥΔ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξέδωσε προσκλήσεις στο πλαίσιο του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και συγκεκριμένα των δράσεων:

  • Δράση 3.c.2. «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19, στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με τη μορφή της Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης.
  • Δράση 3.a.1. «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων»
  • Δράση 3.a.2. «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3»
  • Δράση 2β. «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing».

Ωστόσο, απολογιστικά αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός των τριών δράσεων (3.a.1, 3.a.2 και 2β) ήταν ανεπαρκής με αποτέλεσμα να απορρίπτεται ένα ποσοστό της τάξης του 70% των υποβληθεισών προτάσεων, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Ενώ, όπως όλα δείχνουν και αναφορικά με την Δράση 3.c.2. «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19, στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 25 εκατομμυρίων ευρώ είναι μικρός, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Κι αυτό σε μια περίοδο που όλοι μας καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να παραμείνουν όλες οι επιχειρήσεις σε λειτουργία. Απαιτείται λοιπόν, κατά τις εκτιμήσεις μας τουλάχιστον τριπλασιασμός του διαθέσιμου προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, έτσι ώστε να καταφέρουν να ενταχθούν (χρηματοδοτηθούν) όλες οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Ταυτόχρονα και μετά από ένα μακρύ διάστημα ύφεσης, διαφαίνεται ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που αποτυπώνεται στο πλήθος των προτάσεων που κατατέθηκε προς ένταξη στις Δράσεις 3.a.1, 3.a.2 και 2b, το συνολικό ποσόν των οποίων είναι έντεκα (11) φορές μεγαλύτερο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματικότητα της ακριτικής νησιωτικής Περιφέρειας είναι δυνατόν να διασωθεί μόνο μέσω ενός ισχυρού επενδυτικού σοκ, έτσι ώστε μέσω στοχευμένων επενδυτικών κινήτρων αφενός να εκσυγχρονισθούν οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου να ιδρυθούν νεοφυείς επιχειρηματικοί σχηματισμοί.

Δεδομένων των παραπάνω, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για τροποποίηση (ενίσχυση) του διαθέσιμου προϋπολογισμού με επιπρόσθετους πόρους του ΕΣΠΑ, κ.α., ώστε: 

Πρώτον, να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις στη Δράση της Μη Επιστρεπτέας Επιχορήγησης, και

Δεύτερον, να ικανοποιηθούν όλες οι θετικά αξιολογούμενες επενδυτικές προτάσεις και να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων, βοηθώντας το Βόρειο Αιγαίο να «αλλάξει σελίδα», αφήνοντας πίσω του τη γκρίζα εποχή της αποεπένδυσης την οποία βιώνουμε.

Οι νησιώτες ζητούν από εσάς γενναίες πρωτοβουλίες που θα ανατρέψουν το ζοφερό κλίμα και θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή επιχειρηματικής ανασύνταξης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ευάγγελος Ι. Μυρσινιάς

Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου»

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας από τον ΟΑΕΔ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Ξεκινά τη Δευτέρα 8 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων
ΑΓΟΡΑ

«Τρέχουν» οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα έως τις 16 Μαρτίου 2021
ΑΓΟΡΑ

«Υπάρχουν καταστήματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν με click away»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλλονής ζητά για δεύτερη φορά την άμεση ένταξη καταστημάτων στη λειτουργία με την διαδικασία του click inside
ΕΡΓΑΣΙΑ

5 θέσεις στο Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων
ΕΛΛΑΔΑ

41 θάνατοι, 452 διασωληνωμένοι, 2.301 νέα κρούσματα

Η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο
ΤΑΞΙΔΙΑ

Έστω και δοκιμαστικά, ξανά Μυτιλήνη– Θεσσαλονίκη 10 χρόνια μετά!

Ξεκίνησε η σύνδεση της Μυτιλήνης με τη Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσους σταθμούς νησιά του βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΟΡΑ

Χάνεται η αποκριά για τα εποχικά καταστήματα

Μειωμένο το καταναλωτικό ενδιαφέρον για αποκριάτικες στολές, μάσκες και αξεσουάρ, δηλώνει ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μολυβιάτης
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΟΡΑ

Επί τάπητος τα μέτρα του λοκντάουν με τους καταστηματάρχες

Συνάντηση Αστυνομίας και Εμπορικού Συλλόγου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Τρεις φορές την εβδομάδα πλοίο για Πειραιά

Νέα μείωση των δρομολογίων μετά την διακοπή των επιδοτήσεων covid προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ξεκινά το δρομολόγιο της Θεσσαλονίκης
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΕΣ

Δεν έχουν πρόσβαση στα κτήματά τους, οι αγρότες της Μόριας

Καταστράφηκαν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι της περιοχής μετά τις νεροποντές του Φεβρουαρίου
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

«Τσακίζει τους νέους αγρότες των νησιών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης»

Στην προχειρότητα σχεδιασμού του μεταβατικού προγράμματος νέων αγροτών για την περίοδο 2021-2022 αναφέρεται ο μελετητής Γιάννης Φλωρίδης
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΟΡΑ

«Σύντομα στο διαδίκτυο το Kallonimall.gr»

19 επιχειρήσεις στο ξεκίνημα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Εμπορικού Συλλόγου Καλλονής
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ