× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Δημόσια Υγεία: δεν είναι αντικείμενο πολιτικής παρα‑φιλολογίας αλλά σχεδιασμού δράσης

Η Συμπαράταξη Πολιτών καλεί τον κ. Περιφερειάρχη να αλλάξει πορεία τόσο στο θέμα της δημόσιας υγείας όπως και σε όλα τα άλλα που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 11/3/2020

Δημόσια Υγεία: δεν είναι αντικείμενο πολιτικής παρα‑φιλολογίας αλλά σχεδιασμού δράσης
Η Συμπαράταξη Πολιτών επισημαίνει σε ανακοίνωσή της πως η εμφάνιση του κορωνοϊού μας βρίσκει χωρίς σχέδιο για τη δημόσια υγεία, που είναι ευθύνη της Περιφέρειας και χωρίς στελεχωμένες υγειονομικές υπηρεσίες, που είναι ευθύνη του κράτους. Όπως τονίζεται, από τοπεριφερειακό συμβούλιο του περασμένου Οκτωβρίου, η παράταξη είχε τονίσει τα θέματα αυτά και είχε πετύχει να ενταχθούν στη σχετική απόφαση προς τη Περιφερειακή Αρχή. Ωστόσο «δεν έγινε απολύτως τίποτα», προσθέτοντας πως «τώρα είναι αργά για σχέδια».

Αναλυτικά: «Ο νομοθέτης ανέθεσε στη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση την αρμοδιότητα της Δημόσιας Υγείας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Της ανέθεσε τη φροντίδα ώστε οι συνθήκες υγιεινής σε όλους τους δημόσιους χώρους και ποιότητας περιβάλλοντος σε μια περιοχή, να είναι τέτοιες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ασθενειών, καθώς και την προληπτική ιατρική (εμβολιασμοί, διαχείριση επιδημιών). Επομένως αυτό σημαίνει ότι έχει την ευθύνη να δρα προληπτικά προκειμένου να εξαλείφει τις πιθανές εστίες, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούται να μελετά την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, ώστε να διαπιστώνει πιθανά προβλήματα που δεν έχουν επισημανθεί.

Και βέβαια αν συμβεί κάτι, όπως στη περίπτωση του κορωνοϊού να παρεμβαίνει κατ’ αρχήν με μέτρα ενημέρωσης και στη συνέχεια με μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού από την εξάπλωση της ασθένειας με εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για να πάρουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία σχολείων, καταστημάτων, άλλων χώρων κλπ, με βάση είτε τις εντολές που έρχονται από το αρμόδιο υπουργείο είτε τις οδηγίες, που οφείλουν να εξειδικεύονται ανάλογα με τη κατάσταση.

Για όλα αυτά η Περιφέρεια οφείλει να έχει σχέδιο, τόσο για τις διαδικασίες ρουτίνας, όπως και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κρίσης. Τι είδαμε από όλα αυτά όλες αυτές τις ημέρες; Μια σειρά από σπασμωδικές κινήσεις και ανακοινώσεις για να φανεί στους πολίτες ότι «υπάρχουμε και κάτι κάνουμε». Από ουσία όμως καμία.

Όταν είχε έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο του περασμένου Οκτωβρίου το θέμα της Δημόσιας Υγείας, ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ είχαμε επιμείνει στην αναγκαιότητα της διάκρισης μεταξύ από τη μια πλευρά της «δημόσιας υγείας», που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και από την άλλη του «συστήματος υγείας» (δηλαδή της λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας) που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, μέσω της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η τελευταία είναι αρμόδια για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των υγειονομικών μονάδων, ώστε να είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν τα όποια περιστατικά.

Με βάση τη δική μας προσέγγιση εκδόθηκε ψήφισμα με βάση το οποίο καλούσαμε την Περιφερειακή Αρχή να προβεί σε δύο τύπους ενεργειών:

 • Ενέργειες προς την ΥΠΕ και το Υπουργείο ώστε να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν οι υγειονομικές μονάδες της ΠΒΑ ως συνέπεια τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και εξ αιτίας της νησιωτικότητας, αλλά και του προσφυγικού.
 • Ενέργειες για τη κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με βάση τις αρμοδιότητες σε θέματα δημόσιας υγείας.

Τι έγινε; Αφού λήφθηκε η απόφαση έμεινε νεκρό γράμμα. Και σήμερα βρισκόμαστε και για το θέμα αυτό που αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας, χωρίς έστω ένα στοιχειώδες σχέδιο δράσης με αποτέλεσμα ο καθένας λειτουργεί όπως νομίζει. Από την άλλη, ούτε η Κυβέρνηση που έχει «υποσχεθεί» πολλές φορές ότι θα υποστηρίξει τις δομές των νησιών που πλήττονται από το προσφυγικό, έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια προς την ουσιαστική ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών μας.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θα επιμείνει για μια ακόμη φορά ότι αν δεν θέλουμε να το παίζουμε τροχονόμοι εντυπώσεων, ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι -και πρώτη απ’ όλους η Περιφερειακή Αρχή- το ρόλο που μας έχουν αναθέσει οι πολίτες της περιφέρειας. Δρώντας πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μας έχουν εκχωρηθεί και όχι για δημιουργία εντυπώσεων. Με τις εντυπώσεις μπορεί να κερδίζονται εκλογές, αλλά δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Καλούμε λοιπόν τον κ. Περιφερειάρχη να αλλάξει πορεία τόσο στο θέμα της δημόσιας υγείας όπως και σε όλα τα άλλα στα οποία η αρμοδιότητα είναι της Περιφέρειας όπως η αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, η διαχείρισης περιβάλλοντος, η πολιτική προστασία κλπ. Να φέρει προτάσεις για ουσιαστικά σχέδια δράσης που μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα δρομολογηθεί η υλοποίηση τους.

Αναλυτικά το απόσπασμα Πρακτικού Νο18 της Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που έγινε στη Χίο 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30:

«Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω, το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Αποφασίζει

Διαπιστώνοντας:

 • Την σημαντικότητα του τομέα της υγείας σε ότι αφορά την ελκυστικότητα των νησιών τόσο για τους μόνιμους κατοίκους τους όσο και για τους επισκέπτες.
 • Τα χρόνια διορθωτικά προβλήματα στην οργάνωση του τομέα της υγείας που επιδεινώθηκαν κατά τα δέκα χρόνια της κρίσης μέσα από πολλαπλές περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δαπάνες υποδομών εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων.
 • Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στη λειτουργία όλων των βαθμίδων της υγείας αλλά και στην μεταφορά των ασθενών από τα απομακρυσμένα σημεία των μεγάλων νησιών (έλλειψη ασθενοφόρων και οδηγών ) και των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν διακομιδή (λειτουργία του ΕΚΑΒ).
 • Την επιβάρυνση όλων των δομών υγείας εξαιτίας του προσφυγικού που ανέδειξε και τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικά ( πχ. Παιδίατροι στη Σάμο) και σε εξοπλισμό.
 • Την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την δημόσια υγεία που αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 • Την έλλειψη ενός εξειδικευμένου σχεδίου οργάνωσης της παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας στα νησιά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τους.

ζητά από την Κυβέρνηση:

 • Την άμεση υιοθέτηση έκτακτων μέτρων – διαδικασιών για την ενίσχυση των δομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας στα ΚΥΤ, αλλά και των νοσοκομείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου που σήμερα σηκώνουν το πρόσθετο βάρος εξυπηρέτησης των προσφύγων χωρίς να έχουν καν το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους και ταυτοποίηση τους.
 • Την άμεση επαναφορά της ρύθμισης απόδοσης ΑΜΚΑ σε όλα τα άτομα που διαβιούν στη χώρα ώστε να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών.
 • Την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας όπως έχουν ήδη διαπιστωθεί από τους Διοικητές.
 • Την αποσύνδεση των νοσοκομείων Λήμνου και Ικαρίας και την αναμόρφωση των οργανισμών όλων των νοσοκομείων ώστε να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
 • Την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, λαμβάνοντας μέριμνα συνδυασμού όλων των δομών πρωτοβάθμιας υγείας όπου υπάρχουν αντί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία υποστελεχωμένων δομών, την κάλυψη των αναγκών των ΑΜΕΑ για περίθαλψη.
 • Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες μέσα από τη σύνδεση τους με εξειδικευμένες μονάδες της ηπειρωτικής χώρας είτε για ειδικές γνωματεύσεις από εξειδικευμένα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τοπικά είτε για γνωμάτευση σε επείγοντα περιστατικά ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της διακομιδής.
 • Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
 • Την σύνταξη και υλοποίηση ενός ειδικού σχεδίου υγείας για τον νησιωτικό χώρο που να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από την προληπτική ιατρική μέχρι την Δευτεροβάθμια παροχή υγείας λαμβάνοντας υπόψη του τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών αλλά και του προσωπικού (ιατρικού, παρά –ιατρικού, διοικητικού κλπ).
 • Πρώτος έλεγχος υγείας των μεταναστών μέσα στα ΚΥΤ
 • Υποχρέωση ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ για έλεγχο στα ΚΥΤ.
 • Εμβολιασμός από ΕΟΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλους τους πρόσφυγες μετανάστες και τους εργαζόμενους
 • Στελέχωση ΕΚΑΒ

Καλεί την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη:

 • Να προχωρήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες για τα εκκρεμή έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της υγείας.
 • Να συντάξει ένα κοστολογημένο σχέδιο δημόσιας υγείας με βάση τις αρμοδιότητες της (πχ. Επιδημιολογικές μελέτες) και να το φέρει για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Η εφαρμογή του υγειονομικού ισοδύναμου στα νησιά με ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας αποτελεί ένα μέτρο δικαιοσύνης για τους νησιώτες που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας.»

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Η Πύλη Εισόδου του Πλωμαρίου θα αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της Λέσβου»

Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί ο οικίσκος που θα στεγάσει τις υπηρεσίες στην Πύλη Εισόδου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Αλεξάνδρα Κερλίδου μιλά και παίζει μουσική με τα μάτια!

Η 21χρονη Μυτιληνιά που φοιτά στο ΕΕΕΕΚ Λέσβου δίνει συναυλία στο «Σταύρος Νιάρχος» και το Μέγαρο Μουσικής
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στα Κεραμειά χώρος πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους

«Artοποιώ» το όνομα του κέντρου, με την υπογραφή της Ντέπης Χατζηκαμπάνη, που βγάζει νέο τραγούδι με τους Πυξ-Λαξ
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Μας θέλετε πειθήνια όργανα των σχεδιασμών σας»

Δήλωση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Μυτιλήνης Βάσως Χοχλάκα για το χθεσινό συμβούλιο
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Μέχρι την Δευτέρα 19 Απριλίου η προθεσμία
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανεξάρτητος ο Κατζανός, διαφωνώντας με Αστυρακάκη

Έντονη δυσαρέσκεια του Δημοτικού Συμβούλου για την ψήφο που έδωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Επανεκκίνηση» στο Μιχάλη Μαμάκο
ΔΡΑΣΕΙΣ

Σώζοντας ένα ξεφτέρι

Περιστατικό διάσωσης γερακιού από τους Προσκόπους της Λέσβου μέλη της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Βάστρια με τη ψήφο του προέδρου Χατζηγιάννη

Εννέα ώρες και δυο μέρες διαδικασία - παρωδία για τη δημιουργία της νέας δομής στην περιοχή των νέων Κυδωνιών
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Προχωρούν οι μελέτες για τον ποδηλατόδρομο Σουράδας – Νεάπολης

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Στρατή Τζιμή, το κόστος της επικαιροποίησης των μελετών θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο οποίο θα κατατεθεί πρόταση
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Φωτιά δίπλα στο Πανεπιστήμιο, στον λόφο Ξενία

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση και στο ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ ΝΗΣΙ» 99 fm
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

«Πίσω παπά τα στέφανα»… για το Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ακύρωσε την απόφαση της συγκρότησης του νέου διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μετά από προσφυγή Ανδριώτη και Χοχλάκα.