× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Μέτρα στήριξης των Μηχανικών ζητά το ΤΕΕ Β.Α.Αιγαίου

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 31/3/2020

Μέτρα στήριξης των Μηχανικών ζητά το ΤΕΕ Β.Α.Αιγαίου

Επιστολή απέστειλε το Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ προς τα συναρμόδια με την πανδημία του κορονοϊού Υπουργεία, τους βουλευτές των Νομών του Βορείου Αιγαίου αλλά και στον πρόεδρο του ΤΕΕ Γεώργιο Στασινό ζητώντας την λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης των διπλωματούχων μηχανικών.

Παραθέτουμε την επιστολή: «Την τελευταία δεκαετία, η χώρα πλήττεται βαρύτατα από τη δίνη χρηματοοικονομικών κρίσεων, οι οποίες δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστους τον κλάδο των Μηχανικών καθώς και τον ευρύτερο Τεχνικό κόσμο.

Τον τελευταίο μήνα, βιώνουμε μια νέα πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της εν εξελίξει πανδημίας από τον κορονοϊό COVID – 19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας αυτής, εκτός ότι θέτουν σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή, θα εμφανιστούν πολλαπλά την επόμενη μέρα, δοκιμάζοντας ανθρώπινες αντοχές, κοινωνική συνοχή και επαγγελματική δραστηριότητα.

Παρότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απαγόρευση για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού, επί της ουσίας έχει μειωθεί στο ελάχιστο η επαγγελματική ενασχόληση των συναδέλφων, για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τα μέτρα πρόληψης και την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά και έμμεσα με το κλείσιμο των γραφείων ως προς το κοινό και τους υπαλλήλους.

Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες της καθημερινότητας που έχουν σταματήσει:

• Αποτυπώσεις γεωτεμαχίων και κτηρίων για κάθε ανάγκη (αυθαίρετα, ενεργ. Επιθεωρ.,κτηματολόγιο, κ.α.).
• Ανάσυρση φακέλου από το αρχείο της ΥΔομ.
• Έλεγχοι από ελεγκτές δόμησης
• Εμπορική δραστηριότητα
• Αγορά υλικών για κατασκευές και έργα
• Φωτοτυπίες/Αναλώσιμα/Μαζικές Εκτυπώσεις
• Έλεγχος σε λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία
• Υποβολή δηλώσεων στα Γραφεία Κτηματογράφησης
• Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές άδειες
• Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και αυτοματισμών

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης, αλλά ουσιαστικά υποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ιδιωτών συναδέλφων δεν μπορεί να εκτελέσει σημαντικές βιοποριστικές εργασίες όπως,
• Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
• Σχέδια Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον
• Έλεγχος Δόμησης
• Εκτέλεση Εργολαβιών
• Τοπογραφικά, Άδειες Δόμησης (όπου απαιτείται αποτύπωση υφισταμένου), κ.α.
• Παροχή υπηρεσιών μηχανικού

Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η κατάσταση είναι προβληματική. Δυστυχώς το επάγγελμα του Μηχανικού δεν γίνεται από απόσταση ούτε καν μέσα από ένα γραφείο.

Ο κλάδος των Μηχανικών κατά την τελευταία δεκαετία όπου η χώρα ταλανίζεται από την οικονομική κρίση, έχει σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτείας για την επαναφορά της κανονικότητας, χωρίς απειλές, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς αναστολή εργασιών, αλλά με προσαρμογή – σε ευτελή επίπεδα, κατά πολλούς – των αμοιβών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με την παρούσα επιστολή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προτείνει μια σειρά θέσπισης μέτρων για την ενίσχυση και τη στήριξη του Τεχνικού κλάδου λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό COVID – 19:

1. Παρατάσεις Υποβολής Δηλώσεων:
a. Στο Κτηματολόγιο όπου οι αιτήσεις είναι ακόμα ενεργές, έως 31/12/2020
b. Για την Διόρθωση Τετραγωνικών στους Δήμους, έως 31/12/2020.
c. Σε όλες τις προθεσμίες που απορρέουν από τους νόμους 4178/13 και 4495/17, έως 31/12/2020
2. Παράταση, έως 31/12/22, χρόνου ισχύος Οικοδομικών Αδειών:
a. που ισχύουν έως 31/12/20, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν 4513/18.
b. που ισχύουν έως 31/12/21, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν 4612/19.
c. Παράταση ισχύος των Προεγκρίσεων Οικοδομικών Αδειών και Εγκρίσεων Δόμησης για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την λήξη των μέτρων πρόληψης, αφού δεν γίνονται πληρωμές προκαταβολής ΙΚΑ, πληρωμές φορολογικών (Δημοσίου Ταμείου και ΚΗ Δήμων), υπολειτουργούν υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία για προμήθεια πιστοποιητικών.

3. Υπαγωγή των Μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων του Τεχνικού κλάδου, στη λίστα των ΚΑΔ ως δικαιούχοι για την καταβολή του επιδόματος στήριξης των 800€, από 15/03/2020 και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ οι εν λόγω απαγορεύσεις.
4. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων, κ.α.) με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 31/12/20 σε δόσεις.
5. Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 31/12/20 σε δόσεις.
6. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης για το τρέχον έτος.
7. Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων προς πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, κλπ) με δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι 31/12/20 σε δόσεις.
8. Αναστολή προκαταβολής φόρου επί των εισοδημάτων για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
9. Αναστολή των προστίμων και των προσαυξήσεων που αφορούν τα αυθαίρετα, καθώς και των αναγκαστικών μέτρων που λαμβάνουν οι ΔΟΥ και αφορούν τα πρόστιμα αυθαιρέτων, μέχρι τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.
10. Αναστολή των κληρώσεων ελεγκτών δόμησης ή εναλλακτικά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ελέγχου 10 εργάσιμες μετά την λήξη των μέτρων πρόληψης.
11. Άτοκη δανειοδότηση κεφαλαίου κίνησης με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου για Μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. και τεχνικές εταιρίες.
12. Επιδότηση ενοικίου και λειτουργικών εξόδων επαγγελματικών χώρων μηχανικών μέσω ΕΣΠΑ.
13. Σχετικά με τη λειτουργία των εργοταξίων (ιδιωτικών και δημόσιων), αναστολή παραδόσεων έργων και των επιμέρους σταδίων, χωρίς ποινικές ρήτρες, για τουλάχιστον 4 μήνες καθώς και αντίστοιχη παράταση όλων των προθεσμιών, (Αναπτυξιακοί Νόμοι, «Εξοικονομώ κατ’ οίκων», κλπ) ανεξάρτητα από το στάδιο των εργασιών.
14. Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των εργοταξίων θα πρέπει να ληφθούν τα ανάλογα προβλεπόμενα μέτρα για την στήριξη των τεχνικών εταιριών καθώς και το προσωπικό αυτών.
15. Σχετικά με τους εργολήπτες δημοσίων έργων θα πρέπει να γίνει απλοποίηση της διαδικασίας εκχώρησης λογαριασμού, για να μπορέσουν οι ανάδοχοι να αποκτήσουν ρευστότητα και να προχωρήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της «νεκρής περιόδου» σε παραγγελίες υλικών έτσι ώστε να ενσωματωθούν άμεσα στα έργα μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της αποδοτικότητας του μέτρου «ενίσχυσης με voucher εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ψηφιακή αναβάθμιση επιστημόνων» διανεμήθηκε στους συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς σύντομο ερωτηματολόγιο.

Τα ερωτήματα σχετίζονταν με τη χρησιμότητα αυτής της εφαρμογής στον κλάδο των μηχανικών, το επίπεδο χρήσης των ψηφιακών λειτουργιών και εν τέλει ο -κατά την κρίση τους- βέλτιστος τρόπος χρήσης αυτής της δαπάνης. Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Μηχανικοί έχοντας υψηλό επίπεδο κατάρτισης στις ψηφιακές λειτουργίες και στα αντίστοιχα συστήματα (γράφημα 2) θεωρούν ότι σεμινάρια αυτού του είδους δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και άκαιρα (γράφημα 1). Επίσης, δείχνοντας υψηλό φρόνημα κρίνουν ότι η χρησιμότητα των κονδυλίων για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προέχει στην παρούσα, δύσκολη για τη Χώρα, φάση.

Κύριοι Υπουργοί,

Αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης για όλη τη χώρα και κατ’ επέκταση για τους μηχανικούς, απαιτείται η θέσπιση ενός πακέτου μέτρων ουσιαστικής ενίσχυσης και στήριξης για τον κλάδο των Μηχανικών και τον ευρύτερο Τεχνικό κόσμο, ούτως ώστε να επιβιώσουν, να ανταπεξέλθουν, και να μην επιφέρουν τον επαγγελματικό μας αφανισμό».

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται μείωση 20% στο εφάπαξ;

Δυσάρεστη έκπληξη αναμένεται το 2021 για τους συνταξιούχους
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

724 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα σε χώρες της ΕΕ

Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών χαιρετίζουν τη μετεγκατάσταση περισσότερων από 1.000 αιτούντων άσυλο
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις υπέρ του ΠΙΚΠΑ

Απευθύνουν έκκληση στον Νότη Μηταράκη για τη συνέχιση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μόνιμο καταυλισμό υπό την Ε.Ε. στη Λέσβο προανήγγειλε η Μέρκελ

Εύσημα στον Τούρκο πρόεδρο για το προσφυγικό από τη Γερμανίδα καγκελάριο, επίπληξη στην Αθήνα, λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε.
ΔΡΑΣΕΙΣ

Παρέμβαση ουσίας από τον Σύλλογο Αμπελουργών Ανεμώτιας

Χρηματοδότησαν και φέτος την επισκευή του αγροτικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

111 αιτούντες άσυλο αναχωρούν το απόγευμα

Στη σημερινή μεταφορά συνδράμει η Ύπατη Αρμοστεία
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

«Αποδεικνύεται ο επαγγελματισμός, η ναυτοσύνη και ο ανθρωπισμός»

Η Ένωση των Λιμενικών συγχαίρει τους διασώστες των ναυαγών
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Στόχος κάτω από 8.000 στον Καρά Τεπέ

«Χάθηκαν» και επίσημα 2.000 από τη Μόρια. Τη Δευτέρα η επόμενη μετακίνηση 500 – 600 προσφύγων και ευάλωτων
ΑΤΖΕΝΤΑ

Δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών

Δήλωση συμμετοχής έως 25 Οκτωβρίου στο «Womentors»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προειδοποιητική «κατάληψη‑ αποχή» στο 5ο Γυμνάσιο

Οι μαθητές ζητούν μεταξύ άλλων μετεγκατάσταση του Μουσικού, μικρότερα τμήματα
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στο μικροσκόπιο των Αρχών για την δράση των 4 ΜΚΟ στη Λέσβο

Εκτιμάται ότι περιέχει πολλά στοιχεία, γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, στο να σπάσουν τους κωδικούς
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΙΝΑΛ: «Πού σιτίζονταν οι 2.000 εξαφανισμένοι;»

Ανακοίνωση του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με αφορμή της δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης