× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

Δεν εφαρμόζουν νόμο Κεραμέως: Δεν συμμετέχουν στις εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης

Η απόφαση του διευρυμένου Κεντρικού Συμβουλίου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 23/9/2022

Δεν εφαρμόζουν νόμο Κεραμέως: Δεν συμμετέχουν στις εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, το Κεντρικό Συμβούλιο ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε ανοικτή συνεδρίαση και με τη συμμετοχή μελών του Συλλόγου, συζήτησε διεξοδικά πάνω στις επικείμενες εκλογές για τα Συμβούλια Διοίκησης σε εφαρμογή του Νόμου 4957/2022 («Ν. Κεραμέως»). Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Διοικητικών, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και αποφάσισε τη μη συμμετοχή τους στις εκλογές είτε ως υποψήφιοι είτε ως εκλέκτορες.

Το ΚΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση και την γόνιμη ανταλλαγή τοποθετήσεων των μελών του Συλλόγου, κατέληξε ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:

«Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ακαδημαϊκοί λειτουργοί είναι αντιμέτωποι με πρωτοφανείς πιέσεις που θίγουν σοβαρά την αξιοπρεπή διαβίωσή τους αλλά και την ακαδημαϊκή λειτουργία του ίδιου του πανεπιστημίου: υποχρηματοδότηση πανεπιστημίων, καθήλωση μισθών, περικοπές στη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας και της δημοσιοποίησής της σε διεθνή συνέδρια, συρρίκνωση επιδομάτων, και μη πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά αιχμής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Νόμος 4957/2022 όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τις παθογένειες των Ανώτατων Ιδρυμάτων, αλλά αντίθετα τις ενισχύει σε όλα τα επίπεδα. Συγκεντρώνει όλα όσα έχουν περάσει οι προηγούμενοι νόμοι και τα συμπληρώνει με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τη συνθήκη της Μπολόνια. Προωθεί την περαιτέρω σύνδεση των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις: με τη συμμετοχή εξωπανεπιστημιακών στα Συμβούλια Διοίκησης, τη δημιουργία «επαγγελματικών» μεταπτυχιακών, «βιομηχανικών» διδακτορικών, start up, spin off κ.ά. Ενισχύει την εμπορευματοποίηση όλων των πλευρών των Πανεπιστημίων: προγράμματα κατάρτισης, ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα, θερινά σχολεία με δίδακτρα, υπηρεσίες ερευνητικών εργαστηρίων κ.ά. Γενικεύει τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, μειώνει τις μόνιμες θέσεις ΔΕΠ, προωθεί το μοντέλο του καθηγητή-μάνατζερ. Συγχωνεύει ή καταργεί Τμήματα και μεθοδεύει το κλείσιμο Σχολών και Πανεπιστημίων, κυρίως της περιφέρειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για όλο και πιο λίγους εισακτέους (ελάχιστη βάση εισαγωγής, μηδενική μέριμνα για τη φοιτητική κατοικία και πολλά άλλα). Την ίδια στιγμή, η καταστολή και ο αυταρχισμός μέσα στα πανεπιστήμια εντείνονται, με αποκορύφωμα την εγκατάσταση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και την παρουσία ενός πάνοπλου σώματος των ΜΑΤ μέσα και έξω από κεντρικά ΑΕΙ.

Σ’ αυτό το ακραία δυσμενές κλίμα και εν μέσω θερινών διακοπών ξεκίνησε η εφαρμογή του, μιας από τις πιο σημαντικές πτυχές του Νόμου, αυτής που αφορά στην ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ).

Ειδικότερα:

Στις 19 Αυγούστου ενημερωθήκαμε από την Πρυτάνισσα ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Ιδρύματος προκήρυξη για εκλογές 6 εσωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου σε εφαρμογή του Ν. 4957/2022, με ορισμό τόσο της καταληκτικής  ημερομηνίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων (5/10) όσο και της ημερομηνίας των εκλογών (3/11). Το  μήνυμα εστάλη αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη επίσης από τους Πρυτάνεις άλλων 9 Πανεπιστήμιων (Πελοποννήσου, Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Πειραιώς,  Θεσσαλίας, Γεωπονικό, Δημοκρίτειο, Θεσσαλίας και Πολυτεχνείο  Κρήτης) κατά την ίδια χρονική  περίοδο.

Χαρακτηριστικός του αυταρχικού περιεχομένου του Ν. 4957/2022 είναι και ο τρόπος με τον οποίο ενημερώθηκε η Πανεπιστημιακή Κοινότητα: τα ηλεκτρονικά μηνύματα απευθύνθηκαν μόνο σε μέλη ΔΕΠ, καθώς μόνο αυτή η ομάδα ψηφίζει. Διοικητικοί υπάλληλοι, ΕΔιΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, υπόλοιπο διδακτικό  προσωπικό, φοιτητές και φοιτήτριες, αυτοί/ές δηλαδή που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας, θα ενημερωθούν εάν οι ίδιοι ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος.

Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το πνεύμα του Νόμου, δεν κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί πλέον το οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη Δημόσια Πρόσκληση που έγινε στις 19 Αυγούστου για τα εξωτερικά μέλη του ΣΔ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων τις 25/10. Έτσι ούτε τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνονται επίσημα για αυτήν τη διαδικασία, αφού δεν ψηφίζουν για εξωτερικά μέλη του ΣΔ.

Η πρώτη αυτή ενέργεια προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νέου Νόμου δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ένα αυταρχικό, αντιδημοκρατικό πλαίσιο, που αποκλείει εντελώς τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητας, όχι μόνο από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για θέματα που απασχολούν την ίδια την κοινότητα, αλλά ακόμη και από την απλή ενημέρωση. Σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα, μέσα από αποφάσεις των ακαδημαϊκών αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων της, τάχθηκε ενάντια στο συγκεντρωτικό, αντιδημοκρατικό και εντελώς αδιαφανές μοντέλο διοίκησης που θεσμοθετεί ο νόμος αυτός. Ένα μοντέλο διοίκησης ασύμβατο με την λειτουργία ενός δημόσιου πανεπιστημίου, και πολύ περισσότερο ασύμβατο με την λειτουργία και ανάπτυξη ενός πολυνησιωτικού πανεπιστημίου, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χαρακτηριστική είναι η ομόφωνη απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ, ότι με τον νέο Νόμο «ξεκινάει μια γκρίζα εποχή για τα Πανεπιστήμια με επικράτηση μηχανισμών, υπόγειες συνεννοήσεις συμφερόντων και ανταλλάγματα».

Σήμερα καλούμαστε λοιπόν να συμμετάσχουμε είτε ως υποψήφιοι/ες είτε ως ψηφοφόροι στην εκλογή ενός ολιγομελούς οργάνου, που θα λειτουργεί με πλήρη αδιαφάνεια, χωρίς την παραμικρή λογοδοσία και έλεγχο από την κοινότητα. Καλούμαστε δηλαδή να συμμετάσχουμε στην εκλογή κάποιων μελών ΔΕΠ, στα οποία θα αναθέσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια, στην κυριολεξία εν λευκώ, να χειριστούν όλα τα θέματα (οικονομικά, διοικητικά αλλά και πολλά ακαδημαϊκά) που αφορούν στα Τμήματά μας και στο Ίδρυμα, και το κυριότερο να εφαρμόσουν και να επιταχύνουν τις βασικές κατευθύνσεις του Νόμου Κεραμέως.

Το επιχείρημα να συμμετάσχουμε στις εκλογές ώστε να αναδειχθούν μέλη που θα «ελαχιστοποιήσουν» τις συνέπειες του αντιδραστικού αυτού Νόμου είναι αντιφατικό και πολιτικά ασυνεπές. Γιατί όποιος/α θεωρεί το Νόμο καταστροφικό για το πανεπιστήμιο, δεν επιλέγει την υποψηφιότητα σε κεντρικές θέσεις διοίκησης του ιδρύματος, μέσα από τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσει όλες τις πτυχές του Νόμου. Και διότι όποιος/α θεωρεί το Νόμο αντιεκπαιδευτικό και αντιτάχθηκε στην ψήφισή του, δεν σπεύδει να τον εφαρμόσει μέσα από τη συμμετοχή του σε μια αυταρχική και αντιδημοκρατική διοικητική δομή. Επιπλέον, αυτό το επιχείρημα δεν λαμβάνει υπόψη το εκλογικό σύστημα που θα εφαρμοστεί, μέσω της ταξινομικής ψήφου, σύστημα που δεν επιτρέπει την αλλαγή συσχετισμών στο εσωτερικό του Συμβουλίου.

Η εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης αποτελεί κομβική πτυχή του νέου Νόμου. Η εφαρμογή της θα τον νομιμοποιήσει στη συνείδηση όλης της κοινότητας και παράλληλα θα οδηγήσει στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι ο Νόμος έχει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ. Το παρελθόν δείχνει τον δρόμο: η ενεργή αντίθεση στα Συμβούλια Ιδρύματος του Νόμου Διαμαντοπούλου από τη μεγάλη πλειοψηφία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας συνέβαλε αρχικά στην πλήρη απονομιμοποίησή τους και έπειτα στην κατάργησή τους.

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι παραμένουμε συνεπείς στις αποφάσεις και τις αρχές μας για μια δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλώνουμε ότι δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι στην εφαρμογή ενός Νόμου που έχει καταστροφικές συνέπειες για τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία του δικού μας πανεπιστημίου.

Στόχος μας είναι, έως ότου ο Νόμος ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός μετά την προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ, η απονομιμοποίηση της διαδικασίας εκλογής του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς υποψηφιότητες και χωρίς συμμετοχή στις εκλογές.

Προχωράμε στις παρακάτω δράσεις:

•           Σε κάθε νησί οργανώνουμε συγκέντρωση ενημέρωσης με τους/ις συναδέλφους μας από τους Συλλόγους Διοικητικών, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, οι οποίοι/ες με βάση τον νέο Νόμο όχι μόνο δεν συμμετέχουν σε καμία εκλογική διαδικασία στο εσωτερικό του πανεπιστημίου αλλά έχουν αποκλειστεί και από την απλή ενημέρωση.

•           Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς ενημερώνουμε σε κάθε μάθημα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του νέου Νόμου στο δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

•           Εάν υπάρξουν υποψηφιότητες για εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας θα απευθυνθεί με ανοικτή επιστολή προσωπικά στους υποψήφιους και τις υποψήφιες για να τους ενημερώσει για τις διαλυτικές συνέπειες που έχει ο νέος Νόμος για τα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικότερα για ένα ακριτικό και πολυνησιωτικό πανεπιστήμιο, όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με τις δυνάμεις που διαθέτουμε σε συντονισμό με τους Συλλόγους Διοικητικών και ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Συλλόγους μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων και με φοιτητικούς συλλόγους, για να απορρίψουμε με μαζικούς και αγωνιστικούς όρους τον Νόμο Κεραμέως στο σύνολό του, για τη μη εφαρμογή και την κατάργησήτου.

Δεν νομιμοποιούμε τις διαδικασίες εκλογής του Συμβουλίου Διοίκησης με τη συμμετοχή μας στις εκλογές είτε ως υποψήφιοι/ες είτε ως ψηφοφόροι!»

 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Ξενίνησε ο αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας‑Grande Gera MTB

Το πρωί της Κυριακής από το Πέραμα Γέρας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είσαι παραγωγός ή οργανισμός; Σ ενδιαφέρει!

Δεύτερος κύκλος σεμιναρίων στο OpenSpace
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Χρήσιμες συμβουλές για θέματα συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων

Ο διευθυντής εκδόσεων συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Κώστας Κοντοκώστας βρέθηκε στη Μυτιλήνη και απάντησε στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένα σχολείο‑πρότυπο στις περιβαλλοντικές δράσεις

Συνεχείς δράσεις του δημοτικού σχολείου Παναγιούδας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα
ΥΓΕΙΑ

ΠΕΚ: Δίνουν τη χαριστική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας

Σε αγώνα καλεί το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο το λαό για να μην περάσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την υγεία καθώς θεωρεί πως θα αποτελέσει την χαριστική βολή στο Ε.Σ.Υ.
ΕΛΛΑΔΑ

Παράταση για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες

15 Ιανουαρίου 2023 η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δηλώσεων από τους υπόχρεους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τροχαίο στην προκυμαία Μυτιλήνης

Τραυματίστηκε ένας 53χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνελήφθη με 19,8 γραμ. κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας

Κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ο συλληφθείς
ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενημέρωση σπουδαστών για την βία κατά των γυναικών

Δράση της ΕΠΑΣ Μαθητείας Μυτιλήνης και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Μυτιλήνης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έκλεψε 250 λίτρα λάδι

Στην Μυτιλήνη εκτός από ελιές κλέβουν και ελαιόλαδο
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Λήμνος: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πήρε τα 3.700 ευρώ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Έρχονται οι ημέρες ποδηλάτου

Πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ Αστερίας σε συνεργασία με το Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου