× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

O Δήμαρχος... διαμαρτύρεται για τα όσα υπέγραψε!

Τι ισχυρίζεται ο κ. Κύτελης για την αποκάλυψη της απόφασης καταβολής δαπάνης 10.000 ευρώ σε τρεις ειδικούς συμβούλους και έναν ειδικό συνεργάτη του για το 2020 - Απάντηση του «Ν»

Γράφει ο ΘΡΑΣΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Δημοσίευση 19/5/2020

O Δήμαρχος... διαμαρτύρεται για τα όσα υπέγραψε!

Απάντηση… με εξώδικο απέστειλε στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Ν» ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης, με το οποίο διαμαρτύρεται σε σχέση με αναφορά μας στην πρώτη παράγραφο του άρθρου με τίτλο «10.000 ευρώ οι υπερωρίες των ειδικών συμβούλων». Παράλληλα με την δημοσίευση της απάντησης του κ. Κύτελη στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας φέρνουμε σήμερα στο φως της δημοσιότητας το έγγραφο από τη «Διαύγεια», που φέρει την υπογραφή του, σύμφωνα, με το οποίο αποδεικνύεται η καθιέρωση υπερωριών για τους ειδικούς συμβούλους και τον ειδικό συνεργάτη του για το έτος 2020 με ποσό 10.000 ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της εξωδίκου όχλησης – διαμαρτυρίας – πρόσκλησης του Στρατή Κύτελη έχει ως εξής:

«Με το από 18.5.2020 άρθρο σας στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα "Στο Νησί" με τίτλο «10.000 ευρώ οι υπερωρίες των ειδικών συμβούλων. Γαλαντόμος ο Δήμαρχος Μυτιλήνης!» αναληθώς διαδίδεται αβάσιμους ισχυρισμούς και ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου σας, αναφέρεται επι λέξει ότι:
«Με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη καθιερώθηκε για το 2020, απογευματινή υπερωριακή απασχόληση για τούς τρείς ειδικούς συμβούλους και τον έναν ειδικό συνεργάτη τον, η οποία θα κοστίσει στον Δήμο Μυτιλήνης, 10 χιλιάδες ευρώ»
Η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση αφορά τους: α) Μαρία Μπουλμπούλη, Παναγιώτη Κουκούλα, Αριστείδη Πέτρου και Αναστασίου Μπαλή, που έχουν προσληφθεί νομίμως από εμένα ως Δήμαρχου Μυτιλήνης, ως ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες μου και κατά το δημοσίευμα Θα κοστίσει (ή μήπως κόστισε;) στο Δήμο 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την από 16.3.2020 απόφαση του πρώτου από εμάς, καθιερώθηκε για το όλο το έτος 2020 απογευματινή υπερωριακή απασχόληση για τους τέσσερις αυτούς Ειδικούς Συμβούλους - Επιστημονικούς Συνεργάτες -Ειδικούς Συνεργάτες. Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί από τον νόμο να υπερβαίνουν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως και ο αριθμός των ωρών απασχόλησης Θα βεβαιώνεται από το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μυτιλήνης μετά τη λήξη κάθε μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως προβλέπεται από το δημόσιο λογιστικό στον οποίο υπάρχει υποχρεωτικά εγγεγραμμένη πίστωση 10.000 ευρώ, η οποία δεν υποδηλώνει το κόστος της δαπάνης αλλά την δυνατότητα να καλυφθεί η δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης εάν και εφόσον αυτή γίνει .
Από τα ως άνω, προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση των τεσσάρων Ειδικών Συμβούλων - Επιστημονικών Συνεργατών - Ειδικών Συνεργατών όχι μόνο δε θα κοστίσει μετά βεβαιότητας 10.000 ευρώ, καθώς δεν έχει καν λάβει ακόμη χώρα για να είναι γνωστό το κόστος αυτής, αλλά επιπλέον δεν είναι γνωστό αν πράγματι θα λάβει χώρα, γεγονός που θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου μας. Να σημειωθεί δε ότι η καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση είναι νόμιμο δικαίωμα του εργαζομένου και εκ του νόμου απορρέουσα υποχρέωση του εργοδότη!
Ως εκ τούτου, όλως ψευδώς, παραπλανητικώς και για τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων του αναγνωστικού κοινού για το πρόσωπο μας διαδίδεται ότι η υπερωριακή απασχόληση μετά βεβαιότητας. Θα κοστίσει 10.000 ευρώ. Μάλιστα χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος του άρθρου σας, που στην ουσία δημιουργεί και τις αρνητικές εντυπώσεις στον αναγνώστη, λέγοντας: «10.000 ευρώ οι υπερωρίες των ειδικών συμβούλων» χωρίς να εξηγεί βεβαίως για το εάν πρόκειται για ετήσια ή μηνιαία, απασχόληση, κανονική ή δυνητική απασχόληση
Επειδή η δύσκολα οικονομικά εποχή που διανύουμε, δημιουργεί εύλογα στον αναγνώστη που διαβάζει το ανακριβές άρθρο σας, ότι στον Δήμο Μυτιλήνης γίνεται διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και ότι υπάρχουν άτομα του περιβάλλοντος του Δημάρχου που απολαμβάνουν πλουσιοπάροχες απολαβές σε εποχές που η οικονομική κρίση και η ανεργία είναι παρούσες, γεγονός που δικαίως προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης στους πολίτες που το διαβάζουν».

Το έγγραφο στη «Διαύγεια» και η απάντηση

Καταρχήν τα στοιχεία του άρθρου μας τα οποία ο Δήμαρχος Μυτιλήνης χαρακτηρίζει «ανακριβή» δεν είναι τίποτα άλλο από παράθεση της παραγράφου από το έγγραφο της 16ης Μαρτίου 2020 που ο ίδιος υπέγραψε και στη συνέχεια αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ο κ. Κύτελης ξέχασε τι υπέγραψε ή αν δεν τον ενημέρωσαν σχετικά οι συνεργάτες του. Πέραν αυτών, η απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και η δέσμευση του ποσού των 10.000 ευρώ για το έτος 2020 φαίνεται να στερείται νομιμότητας.

Ο «Ν 4354/2015: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων/Δημόσιες συμβάσεις/μισθολογικά κλπ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 20, παράγραφος 2 ορίζεται σαφώς πως για την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν αυτήν και συγκεκριμένα εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που ανέκυψαν.

Στην απόφαση του κ. Κύτελη, με την οποία καθιερώνονται υπερωρίες για τους στενούς του συνεργάτες, δεν υπάρχει καμία αναφορά στις προϋποθέσεις αυτές του Νόμου. Επιπροσθέτως οι ώρες υπερωριακής εργασίας κανονικά ορίζονται σε εξαμηνιαία βάση, πράγμα εύλογο, αφού δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος εκ των προτέρων το Μάρτιο, αν θα υπάρχουν επείγουσες ανάγκες π.χ. τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του Ν 4354/2015 αναφέρεται ρητώς ότι «οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος».Συνεπώς η απόφαση του κ. Κύτελη για την καθιέρωση υπερωριών για ολόκληρο το έτος 2020 φαίνεται ότι αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. 

Ακόμα στην απάντησή του ο κ. Δήμαρχος αναφέρει ότι «δε θα κοστίσει μετά βεβαιότητας 10.000 ευρώ». Αν δεν θα κοστίσει λοιπόν μετά βεβαιότητας 10.000 ευρώ, τότε προς τι η δέσμευση της πίστωσης για το συγκεκριμένο ποσό και όχι για κάποιο άλλο χαμηλότερο;

Στη συνέχεια του εξωδίκου του, ο κ. Κύτελης αναφέρει ότι «η καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση είναι νόμιμο δικαίωμα του εργαζομένου». Προφανώς και αποτελεί δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Όμως φαίνεται να αγνοεί ο κ. Κύτελης ότι το άρθρο μας δεν αναφερόταν σε όλους τους εργαζομένους συνολικά, αλλά συγκεκριμένα στους τρεις ειδικούς τους συμβούλους και στον έναν ειδικό συνεργάτη, οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου Μυτιλήνης, αλλά προσελήφθησαν με απόφαση του ίδιου, με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο.

Επειδή ζούμε σε δύσκολες εποχές οικονομικής κρίσης είναι τουλάχιστον προκλητικό για τους δημότες του Δήμου Μυτιλήνης να αποφασίζεται η χορήγηση υπερωριών από τον Δήμαρχο στους ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, που τους έχει προσλάβει ο ίδιος για να βοηθούν το έργο του.

Γι’ αυτό και το δημοσίευμά μας έθιγε επί της ουσίας τα όσα αφορούν την κοινή γνώμη και δεν είχε σκοπό να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ξεκαρδιστικά «e‑stories από τα παλιά» με 3ο βραβείο

Σημαντική διάκριση για το Θεοφράστειο Δημοτικό Σχολείο Ερεσού, η ταινία του οποίου έκλεψε την παράσταση στον στον 11ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους
ΧΩΡΙΑ

ΑΤΜ στην Αγρα

Ικανοποίησε το αίτημα των κατοίκων η Δυτική Λέσβος
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Χιλιάδες νέοι και νέες από όλη τη χώρα στη Μυτιλήνη

Συνέντευξη Τύπου στελεχών της ΚΝΕ Λέσβου για το Αντιιμπεριαλιστικό διήμερο που θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου στα Τσαμάκια
ΘΡΑΣΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΠΑΙΔΙΑ + ΓΟΝΕΙΣ

Τριήμερο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Δραστηριότητες στη φύση για μικρούς και μεγάλους
ΧΩΡΙΑ

Κλειστό για λίγες ημέρες το Κάστρο Μολύβου

Λόγω επειγουσών εργασιών
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Ευκαιρίες για ανέγερση Ειδικών και Μουσικών Σχολείων στο νέο ΕΣΠΑ»

Στην προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να στηρίξει την Εκπαίδευση, την ανέγερση νέων σχολείων και τη Δια Βίου Μάθηση αναφέρεται ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Στέλιος Καμπούρης
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Κανένας έντιμος εργολάβος δεν θα έδινε διαμέρισμα σε τέτοιο μπαταχτσή

«Δεν ξέρω κανέναν εργολάβο που να ζει έντιμα, που θα σας έδινε διαμέρισμα, στον μεγαλύτερο μπαταχτσή της ελληνικής πολιτικής ζωής» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας
ΔΡΑΣΕΙΣ

Στις διαδρομές του Πλωμαρίου

Η εκδήλωση του «Πόλιον» online
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το έκτρωμα Χατζηδάκη»

Ομιλία Μπουρνού στην ολομέλεια της βουλής
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

«Να πεταχτεί στα σκουπίδια το αντεργατικό έκτρωμα»

Μαχητική απεργιακή κινητοποίηση στη Μυτιλήνη
ΘΡΑΣΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μνημόνιο για την αποκατάσταση του καμένου ΚΥΤ Μόριας

Συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Δήμου Μυτιλήνης
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Εντοπίστηκε ο οδηγός που χτύπησε και εγκατέλειψε το Δημήτρη

H οικογένεια του ετοιμάζει μήνυση κατά παντός υπευθύνου